ԱՅԼԱԾԱՂԿՈՒՄ

ԱՅԼԱԾԱՂԿՈՒՄ Ազատ երկինք չկար Էս կողմերում։ Ստիպված հեռանում եմ Դեպի սիրտը նրա Եվ անձրևում… Իսկ նա ծիծեռնակ...