«ՄՈԼԱԽՈՏԸ»

ԲԱՂԵՂԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   Ճամփա էր ընկել բաղեղը Հաստաբուն կաղնու կեղևով, Մագլցել կանաչ ճյուղերին, Թառել էր...

ԱՅԼԱԾԱՂԿՈՒՄ

ԱՅԼԱԾԱՂԿՈՒՄ Ազատ երկինք չկար Էս կողմերում։ Ստիպված հեռանում եմ Դեպի սիրտը նրա Եվ անձրևում… Իսկ նա ծիծեռնակ...