ՏԱՂԵՐ

ԳՈՎԱՆՔ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻՆ ՈՒՄԵՄՆ ԳՕՍԱՆԷ`  ՔՕՉԱԿ ՎԱՆԵՑՈՅ, ՕԳՆԵԱ ՀՈԳԻԴ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ   Աղբիւր կենդանի, Բղխում զանազա...