ՖԵՍԿՈՒԿ

Ահա մի մարդ, ով վաղորդայնի շունչն ըմպելուն պես, զարմանքով աչքերը ճպճպացնելուց և սեփական տան չորս պատերի ապահովության մեջ...

«Մեր գյուղի էսսեն»

Գյուղում գարունը ավելի շուտ է գալիս, քան քաղաքում: Էստեղ մարդատար մեքենաները բեռնատար են (ուղևորները ճզմում են իրար. ով...

ԽԱՂ

- Այստեղ չեմ եղել... Վատ տեղ չէ,- ասաց կինը, հպանցիկ, բայց շատ զննող հայացքով տնտղելով այդ ժամին դատարկ դահլիճը: - Չէիր...