ՄԻԱԿ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին... Սահմանաշեն գյուղը իր անունը ստացել էր տեղացի հնաբնակների կողմից, իսկ նախկին անվանման...

ՔԻԹԸ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին...       Դռեները փակվեցին:  Մարմինս թեև սկզբում դողում էր, բայ...