ЛИКИ ПАМЯТИ

Գրքում ներառված են «Հիշողության կերպարանքները» միջազգային սեմինարի գիտական նյութերը: Դրանք ուսումնասիրություններ են՝ նվիրված գրքի պահպանմանը, հնատիպ ձեռագրերի վերականգնմանը, գրադարանային և արխիվային գործին:

Տարածել