ԱՆՏԻՊ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընթերցողին առաջին անգամ ներկայացվող գիտական այս երկու աշխատությունները կարևորագույն արժեք ունեն ինչպես միջնադարյան հայ գրականությանն առնչվող տարբեր հիմնախնդիրների լուսաբանման տեսակետից, այնպես էլ Պ. Սևակի գիտական ժառանգության ամբողջացման համար:

Տարածել