ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ 55+1

Գրքում ներկայացված են գրողի մշակումով իրանական ժողովրդական հեքիաթները: Կախարդական ու իրապատում դիպաշարերը հաճախ միահյուսված են իրար: Մեր ժողովուրդների հարևանությունը առիթ է դարձել մի շարք մոտիվների նմանությունների: Հանդիպում են հերոսներ, որոնք կենսունակ են նաև հայ ժողովրդական հեքիաթներում:

Տարածել