ԱՌԱՎՈՏԸ ՊԻՆԴ ԳՐԿԱԾ

Գրքում ներառված բանաստեղծություններն աչքի են ընկնում քնարականության և խրոխտ հրապարակախոսության ներդաշնությամբ: Բանաստեղծը անմիջականորեն արձագանքում է իր ժամանակի խնդիրներին, միևնույն ժամանակ պահպանելով իր ներսի լույսն ու գալիքի նկատմամբ հավատը:

Տարածել