СЕРО ХАНЗАДЯН «АНДРАНИК»

Խանզադյանի այս վեպը պատկերում է 20-րդ դարասկզբի ողբերգական իրողությունները և Անդրանիկ Զորավարի հերոսական կերպարը: Ռուսերեն թարգմանությունը կատարել է Շողիկ Ամիրխանյանը: Հրատարակվել է պետական պատվերով:

Տարածել