ԴԻՏԱՆԿՈՒՅՆ

Գրքում ներառված ուսումնասիրությունները անդրադարձ են մերօրյա գրական խնդիրներին: Գիտնականի հայացքը ուղղված է նաև ժամանակակից գրողներին և վերլուծություններն ու դիտարկումները ուսանելի են:

Տարածել