ԸՆՏՐԱՆԻ

Վարդան Հակոբյանի պոեզիան աչքի է ընկնում ավանդույթի լավագույն ձեռքբերումների պահպանումով, ինչպեսև մոդեռնիստական ֆիլիսոփայական հենքով: Ընտրանին ներառում է 1960-ականներից մինչև 2014 թվականը լույս տեսած գրքերի լավագույն բանաստեղծությունները: Կազմեց՝ Արմեն Ավանեսյանը:

Տարածել