Ժողովածուում ընդգրկված են Միքայել Նալբանդյանի լավագույն բանաստեղծությունները և «Մեռելահարցուկ» վեպը: Բնագրերը հրատարակության են պատրաստվել ըստ գրողի երկերի ակադեմիական երկրորդ հրատարակության (1979-1997) տեքստերի, ուղղվել են միայն ակնհայտ վրիպակները: Հրատարակվել է պետական պատվերով Կազմեց՝ Արքմենիկ Նիկողոսյանը

Տարածել