ԸՆԿՆՈՂ ԱՍՏՂԵՐԻ ԱՆՁՐԵՎԻ ՎԿԱՆ

Գրքում ներկայացված են գրողի չափածո ստեղծագործությունները: Գրողի համատամքը հոգու ուժի ու կորովի գովերգումն է:

Տարածել