Լազարյան ճեմարան

Գրքում ներկայացվում է Լազարյանների փառապանծ տոհմի կյանքն ու գործունեությունը, ճեմարանը, անցած 200-ամյա ուղին, ինչպես նաև սաները:

Տարածել