Հողի սերը

Հեղինակն իր բանաստեղծություններում բնության գեղեցիկ պատկերներով մարդկային նուրբ ու անեղծ ապրումներն է խտացնում: Կյանքի գունագեղությունը և հոգևոր հարուստ լիցքերը ներկայացվում են մարդբնություն անքակտելի կապով:

Տարածել