Վարք Բաբիկի

Հերոսապատում քնարոէպիկական պոեմ է՝ Սյունաց Անդովկ իշխանի որդի Բաբիկի մասին: Հեղինակը ոչ միայն կենսագրական փաստն է դարձրել գրանյութ, այլև առաջ է քաշել պետականությանը և կրոնին վերաբերով մի շարք կարևոր գաղափարներ:

Տարածել