Գրականագիտական հանդես ԺԷ

Գրքում ներկայացված են տարբեր գրականագետների հոդվածներն ու ուսումնասիրությունները: Անդրադարձները՝ լայն ընդգրկման են՝ գրականության պատմություն, գրականության տեսություն, արտասահմանյան գրականություն, քննադատություն և այլն:

Տարածել