Մեր «ախպարները» կամ երթալը ճի՞շտ է

Այս գրքում ներկայացվում են իրար միահյուսված և մի ամբողջություն կազմող երկու գործեր: Երկուսն էլ հուշագրություն են կամ ավելի ճիշտ հետադարձ հայացք նախորդ տասնամյակների Երևանին և վերջինիս մի յուրահատուկ փայլ հաղորդած հայրենադարձներին:

Տարածել