Ես իմ հավատի զորավոր խաչով

Հեղինակի երկրորդ ժողովածուն է, որտեղ տեղ են գտել հուշապատումներ, որոնք նրա կյանքի իմաստավոր դեպքերի գեղարվեստական խտացումներն են և չափածո խոհեր:

Տարածել