ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԸ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊՈԵԶԻԱՆ

Մենագրության մեջ գիտնականը համեմատական քննության է առնում Պարույր Սևակի պոեզիան՝ համաշխարհային գրականության համապատկերում: Համաշխարհային գրականության սահմաններում ներառվում են նաև հայ դասական մի շարք բանաստեղծներ: Գիրքը ուսանելի է գրականագետների, ինչպես նաև ուսանողների համար: Հրատարակվել է ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվերով: Գիրքը տպագրվում է ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի երաշխավորությամբ: Խմբագիր՝ Վազգեն Գաբրիելյան: Գրախոսներ՝ բ.գ.թ. Արմեն Ավանեսյան, բ.գ.թ. Սևակ Ղազարյան:

Տարածել