ԵՐՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 3-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ժողովածուն պարունակում է 2017 թ. նոյեմբերի 28-30-ը «Մատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողների միավորում» ՀԿ-ի կազմակերպած «Երիտասարդական 3-րդ գիտաժողով»-ի զեկուցումների ընտրանին: Հրատարակվող նյութերն առնչվում են հայագիտական տարբեր ոլորտներին` աղբյուրագիտություն, ձեռագրագիտություն, պատմագիտություն, արվեստաբանություն, լեզվաբանություն, աստվածաբանություն և այլն:

Տարածել