ԻՆՉՈ՞Ւ, ԻՆՉՊԵ՞Ս...

Բանաստեղծությունների սույն ժողովածուն կյանքի հոգևոր ու ներաշխարհային ընկալման ծնունդ է: Բանաստեղծուհին առաջնորդվում է քրիստոնեական բարոյաբանական արժեհամակարգով և իր ասելիքը ամրապնդում է Աստվածաշնչյան, ինչպեսև հայ և համաշխարհային հոգևոր մշակույթի հղումներով:

Տարածել