ԿՈՐՍՏԻ ԽՃԱՔԱՐԵՐ

Գրքում զետեղված են բանաստեղծուհու նվիրումներն ու ձոներգերը, որոնք ընդմիջարկվում են նուրբ հուշապատումներով:

Տարածել