ՍՐՏԻՍ ԽՈՐԱՆՈՒՄ

Գրքում զետեղված բանաստեղծությունները հայրենիքի, սիրո, ընտանիքի և բնության նկատմամբ անկեղծ ու կարոտագին ձոներգեր են: Պատմվածքներում` կենսափաստը ստանում է գեղարվեստական ատաղձ, մարդը դառնում է կերպար. իսկ իրողությունը կամ հուշը` պատմություն:

Տարածել