ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻՆ ԵՎ 10-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գիրքը 10-րդ դարի հայ մատենագրության համապարփակ պատմությունն է: Նվիրվում է Գրիգոր Նարեկացուն: Առանձնահատուկ անդրադարձ է եղել նրա կյանքին և ստեղծագործությանը, ﬕաժամանակ 10-րդ դարի երեք տասնյակից ավելին հեղինակների և նրանցից ﬔզ հասած ստեղծագործությունների ﬔկնաբանությանը: Ներկայացվում է նաև հեղինակների մատենագիտությունը: Գիրքը հասցեագրվում է բուհերի դասախոսներին և ուսանողությանը, ինչպես նաև հայագիտությամբ հետաքրքրվողներին:

Տարածել