ՔԱՆԻ ՈՒՇ ՉԷ, ԱՍԵՄ

Գրքի տարբեր բաժիններում հեղինակն ստեղծել է քնարական մի աշխարհ, որի զգացմունքային հիմնահանգույցը մայր-զավակ հարաբերությունն է: Գեղարվեստական զուսպ ընդհանրացումներով բանաստեղծուհին գտել է ինքնարտահայտման տարաբնույթ միջոցներ: Բոլոր խոհերն ու մտորումները մոր, ընտանիքի, ծնող-զավակ բանաստեղծական ընկալումների արտահայտություններ են:

Տարածել