ԾԱԼՎԱԾ ՍՏՎԵՐ

Գրքում ներկայացված կարճ պատմությունները պոետական լիցքերով պատկերում են մերօրյա մարդու մտորումները, տագնապները, հույզերն ու երազանքները: Կերպարներն ընդհանրացված են այնպես, որ հաճախ նրանց նմանակներին ընթերցողը կարող է հանդիպել իր շրջապատում: Փոքրիկ պատմություններն այնպես են հյուսված իրար, որ գիրքը մեկ ամբողջական ստեղծագործություն կարելի է համարել` բնորոշելով հետմոդեռնիստական վեպ եզրույթով:

Տարածել