ԱՅԼԱԾԱՂԿՈՒՄ

Բանաստեղծական մինիմալիստական կառուցումներով գրողն իր ապրումները ընդհանրացնում է, ստեղծում գեղագիտական մի աշխարհ, որտեղ բառը ոչնչանում է՝ իր տեղը զիջելով նշանին, որն իմաստային տարակերպությունների ու կերպափոխումների է ենթարկվում:

Տարածել