ՓՈՔՐԻԿ ԶՈՐԱՎԱՐԸ

Խաչիկ Մանուկյանի մանկական բանաստեղծությունները միանգամից գերում են իրենց հախուռն անմիջականությամբ, զվարճալիությամբ և իմաստային խոր ու տարընկալ շերտերով:

Տարածել