ՏԱՂԵՐ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՐԳԵՐ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՍԱՐԿԱՎԱԳ ԻՄԱՍՏԱՍԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ՍՓՈՓԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ ԱՍԱԾ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔ ՈՒՂՂՎԱԾ ՍԱՐՅԱԿ ԿՈՉՎՈՂ ԹՌՉՆԻ ՁԱ...

Բաժին՝