«ՄՈԼԱԽՈՏԸ»

ԲԱՂԵՂԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ   Ճամփա էր ընկել բաղեղը Հաստաբուն կաղնու կեղևով, Մագլցել կանաչ ճյուղերին, Թառել էր...

Բաժին՝