ԱՆԷ շարքից

ԱՆԷ   Մի՛ սահմանեք ինձ. Ես անսահման եմ Իմ էության մեջ, Նաև աննյութ եմ Նյութի եզերքում, Անըմբռնելի Ձեր տիեզե...

Բաժին՝