ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՂՔԱՏ ԿԻՆ   Ցուրտը փչեց. ձմեռ սաստիկ. Ձյունը ծածկեց գետինը, Ամենայն մարդ մտավ յուր տուն, Պատսպարվիլ ցրտիցը։ Ժ...

Բաժին՝