ԴԵՐԱՍԱՆԸ

Քսա­նամ­յա երի­տա­սարդ էի, երբ առա­ջին ան­գամ բա­րե­տես ար­տա­քի­նով կինն ին...

Բաժին՝