ԽԱՂ

- Այստեղ չեմ եղել... Վատ տեղ չէ,- ասաց կինը, հպանցիկ, բայց շատ զննող հայացքով տնտղելով այդ ժամին դատարկ դահլիճը: - Չէիր...

Բաժին՝