ՅՈԹ ՄԻԼԻԱՐԴ ՄԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին... Աշխարհում յոթ միլիարդ, Մարդ է ապրում, Սարսափելի է պատկերացնել, Յոթ միլիարդ մենությ...

Բաժին՝