ՄԻԱԿ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին... Սահմանաշեն գյուղը իր անունը ստացել էր տեղացի հնաբնակների կողմից, իսկ նախկին անվանման...

Բաժին՝