ԴՈԴՈՇՆ ՈՒ ԹՈԹՈՇԸ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին...        Բիլ լճակի ափին ապրում էին երկու գորտուկներ. Մեկը Դոդ...

Բաժին՝