ՄԱԳԴԱԼԵՆԱ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին...   Նրանք, որ ստեղծած են միմյանց կողերից, շուտով դադարեցին  հասկանալ իրար ու...

Բաժին՝