ԵՎ ՀԱՅԸ ՀԱՂԹԵՑ ՄԱՀԻՆ

Ներկայացված է Արմավի մրցույթին   Հատված վեպից   “Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց կվերածնվի: Այ...

Բաժին՝